ภาพกิจกรรม


รับเกียรติบัตรรางวัลชนะเลิศ IFLA Green Library Winner Award 2020 ย้อนหลัง


    ดร.มลิวัลย์ ประดิษฐ์ธีระ ผู้อำนวยการสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยรังสิต เข้ารับเกียรติบัตรรางวัลชนะเลิศ IFLA Green Library Winner Award 2020 ย้อนหลังในงาน IFLA Green Library Award Session ณ ห้องประชุม RTM Rotterdam Ahoy Meeting, The Netherlands. วันที่ 22 สิงหาคม 2566