หนังสือน่าสนใจ


อกราวัล, อาเจย์. (2562). จักรกลพยากรณ์. กรุงเทพฯ : ซีเอ็ดยูเคชั่น.
    เลขหมู่ TA347 ป78อ24จ62

    เป็นหนังสือที่ถูกเขียนขึ้นโดยนักเศรษฐศาสตร์ที่โดดเด่น 3 คน เป็นเรื่องเกี่ยวกับเอไอ หรือปัญญาประดิษฐ์
(Artificial Intelligence) ที่ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อให้สามารถเรียนรู้ วิเคราะห์ และมีเหตุผลเหมือนมนุษย์
มีการทำวิจัยมาโดยตลอดในความพยายามให้มันฉลาดมากขึ้นประมวลผลได้แม่นยำขึ้น และมีความสามารถ
เท่าเทียมมนุษย์ ความชาญฉลาดของเอไอสามารถช่วยเหลือธุรกิจได้มากมาย ตั้งแต่การสร้างแบรนด์
การสืบค้นข้อมูล การเทรดหุ้น หรือแม้กระทั่งตอบโต้กับลูกค้า การพยากรณ์เป็นหัวใจสำคัญ
ของการตัดสินใจจากความไม่แน่นอน เพราะทุกธุรกิจล้วนแต่ต้องการการตัดสินใจที่ดีและแม่นยำ
    เอไอเป็นเรื่องที่ได้รับความสนใจอย่างมากในทางเศรษฐศาสตร์ เพราะสามารถทำนายต้นทุน เพิ่มมูลค่า
ให้คำตอบได้ว่าเอไอจะส่งผลต่อธุรกิจอย่างไร แล้วเราจะสามารถใช้เอไอในรูปแบบไหนได้บ้าง
หนังสือเล่มนี้จึงเหมาะสำหรับคนที่สนใจเทคโนโลยีร่วมกับเศรษฐศาสตร์ เนื้อหาภายในเล่มมีประโยชน์
อย่างมากกับผู้ประกอบการหรือธุรกิจสตาร์อัพ