หนังสือน่าสนใจ


ปาร์ก, ซอนยอง. (2559). ผู้ชายลุคใหม่ Make Up หล่อใส สไตล์เกาหลี. กรุงเทพฯ : ซีเอ็ดยูเคชั่น.
    เลขหมู่ QT275 ป64ผ82

    หนังสือที่ให้ความเข้าใจในการดูแลผิวพรรณสำหรับผู้ชาย เพราะผู้ชายส่วนใหญ่คิดว่าแค่การล้างหน้า
ทาครีมนิดหน่อย ก็คิดว่าแล้วผิวดีแล้ว แต่ไม่ใช่เลย ในเมื่อก่อนสังคมต้องการผู้ชายแข็งแกร่ง การดูแลผิว
ของผู้ชายจึงไม่ได้รับความสนใจมาโดยตลอด แต่สังคมเราเปลี่ยนไปแล้ว พร้อมกับผู้ชายในอุดมคติที่เปลี่ยน
เป็นหนุ่มอ่อนโยน โดยเงื่อนไขข้อแรกสุดของการเป็นหนุ่มอ่อนโยนคือผิว ผิวคือสิ่งที่ควบคุมสีหน้า
และพื้นฐานที่จะให้เครื่องหน้าดูดีมีสมดุลก็คือ การรักษาสภาพผิวให้สวยสมบรูณ์