หนังสือน่าสนใจ


บาเรซ-บราวน์, คริส. (2563). ชีวิตอภิแซ่บ งานสุดขีด จี๊ดสุดติ่ง. กรุงเทพฯ : ซีเอ็ดยูเคชั่น.
    เลขหมู่ BF481 บ68ช65

    Free! Love Your Work, Love Your Life ชีวิตอภิแซ่บ งานสุดขีด จี๊ดสุดติ่ง
หนังสือแนวจิตวิทยาที่จะทำให้คุณรู้สึกว่า "ชีวิต" กับ "งาน" มีความผูกพันกันเหนียวแน่น เมื่อคุณได้จับ
งานไหน คุณก็มีหน้าที่ทำงานนั้นให้ออกมาดีที่สุด ดังนั้น จึงต้องทำให้สุดฝีมือ โอกาสทองของอนาคต
ที่แจ่มจี๊ด ทะลุขีดสุด อยู่ในมือคุณแล้ว อย่าปล่อยให้หลุดมือไป ถ้าคุณอยากมีชีวิตอภิแซ่บ ก็ต้องมีชีวิต
การทำงานที่จี๊ดสุดติ่ง สมน้ำสมเนื้อกัน หนังสือเล่มนี้จะช่วยให้คุณรู้สึกสนุกกับงานและสนุกกับชีวิตไป
พร้อมกัน รักในสิ่งที่คุณทำ ในแต่ละวันชีวิตของคุณจะเหนือชั้นยิ่งกว่าคำว่า “ธรรมดา”