หนังสือน่าสนใจ


หนุ่มเมืองจันทร์. (2549). ฟาสต์ฟู้ดธุรกิจ : ให้โอกาสกับสิ่งที่เราไม่รู้. กรุงเทพฯ : มติชน.
    เลขหมู่ HF5415 ส426

    หนังสือเล่มนี้นำเสนอมุมมองความคิดที่ว่า ความรู้ที่น่ากลัวที่สุดคือคำว่า “รู้แล้ว”เพราะ
ในโลกนี้ยังมีอีกหลายสิ่งหลายอย่างที่เรา "ไม่รู้" แต่เราชอบคิดว่า เรา "รู้" ความผิดพลาดในชีวิต
ของเราคือ การตัดสินใจหรือตัดสินคนด้วยความคิดว่าเรา "รู้" ทั้งที่เรา "ไม่รู้" ไม่ว่าจะเป็นเรื่องความรัก
เพื่อน หรือการทำงาน เราเสียเพื่อน เสียแฟน หรือเสียลูกน้องไปกี่คนแล้วในชีวิต เพียงเพราะคิดว่า เรา "รู้"
ทั้งที่เราไม่ได้ "รู้จริง" หนังสือเล่มนี้จะทำให้ผู้อ่านได้กลับมาคิดทบทวนว่าเรานั้นให้โอกาสกับสิ่งที่ไม่รู้
น้อยไปรึเปล่า และหนังสือยังกล่าวถึงมุมมองต่างๆ ที่น่าสนใจจากคนดังในสังคมและแง่คิดชีวิตเพื่อน
ไปปรับใช้และมุขตบท้ายฮาๆ ซึ่งเป็นเสน่ห์ประจำตัวของผู้เขียน