หนังสือน่าสนใจ


ศิริวรรณ อภิสิริเดช และ อรรณพ ขันธิกุล. (2545). จับไต๋—แฮกเกอร์. กรุงเทพฯ : อินโฟเพรส.
    เลขหมู่ QA76.9 ค25ศ64จ6

    หนังสือเรื่องนี้จะสอนให้เรารู้จักเครื่องมือและขั้นตอนการปฏิบัติการร้ายของ Hacker รวมถึงเคล็ดลับ
ของการขโมยรหัสผ่านจากระบบ การชำแหละกลโกง การโจมตีเมลบ็อกซ์ รวมถึงการป้องกันระวังภัยจากไวรัส
และวิธีการที่จะเอาตัวรอดจากการตกเป็นเหยื่อของแฮกเกอร์ ซึ่งในการทำงานของแฮกเกอร์ก็เปรียบเสมือน
ขโมยขึ้นบ้านที่อาจจะขโมยไฟล์งาน และแฮกเกอร์ก็สามารถยึดเครื่องเปลี่ยนพาสเวิร์ดในการเข้าใช้เครื่อง
ในการทำงาน
     หนังสือเล่มนี้เหมาะสำหรับผู้ที่มีพื้นฐานเกี่ยวกับระบบเครือข่ายมาบ้าง รู้การทำงานของคอมพิวเตอร์
และที่สำคัญต้องเป็นคนที่เคยท่องอินเตอร์เน็ตมาก่อน ซึ่งเนื้อหาในเล่มจะมีการใช้ภาพที่สื่อความหมาย
ให้เข้าใจได้ง่าย อ่านง่าย อ่านเพลิน อัดแน่นด้วยเคล็ดลับ วิธีการการปฏิบัติตนง่ายๆ ที่จะได้ผลดีเพื่อที่
จะสามารถป้องกันตนเองได้อย่างทันท่วงที