หนังสือน่าสนใจ


คณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์.สมาคมผู้ประกอบการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ไทย.
    (2550). กลโกงออนไลน์. กรุงเทพฯ : คณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์.
    เลขหมู่ HV6773ก429.

    เป็นคู่มือการเรียนรู้ให้เท่าทันกลโกงต่างๆ ที่อาจพบเจอบนโลกไซเบอร์ เพื่อจะได้ไม่ตกเป็นเหยื่อของกลุ่ม
มิจฉาชีพหรือบรรดาแก๊งล่อลวงไฮเทคเหล่านี้ อีกทั้งยังได้รวบรวมข้อมูลหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไว้ให้เป็น
ฐานข้อมูลสำหรับผู้ประกอบการอี-คอมเมิร์ซในการเชื่อมโยงเข้าสู่หน่วยงานที่คอยสอดส่องดูและเกี่ยวกับ
ปัญหานี้โดยตรงตลอดจนชี้ช่องทางการป้องกันตัวให้ทั้งกับผู้ซื้อและผู้ขายออนไลน์รวมทั้งผุ้ให้บริการ
หรือผู้ใช้บริการทางออนไลน์ทั้งที่เป็นการทำธุรกรรมในกลุ่มเปิดและกลุ่มปิดที่สูงขึ้นหลายเปอร์เซ็นต์
สิ่งที่เติบโตขึ้นมาพร้อมๆ กันคืออันตรายที่แผงตัวมากับการทำธุรกรรมในลักษณะนี้ขึ้นมา ซึ่งในการทำ
ธุรกิจปกติแบบที่เห็นหน้ากันยังหลีกหนีไม่พ้นการโกงด้วยสารพัดวิธี จึงไม่แปลกถ้าการค้าขายผ่าน
ทางอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งผู้ซื้อและผู้ขายสามารถตกลงซื้อขายกันได้โดยไม่เคยรู้จักกันมาก่อนและไม่ให้
เห็นหน้ากันเลยจนต้องพบเจอกับกลโกงหลายวิธีทั้งไฮเทคและพิสดารต่างๆ