หนังสือน่าสนใจ


ศิวะ ไชยฤกษ์สกุล, ทีมงาน exp media และ สว่างพร กิจรุ่งเรืองชัย. (2551). มือใหม่รู้ทันป้องกัน
    Hacker ฉบับเจาะระบบป้องกันไวรัสและสคริปต์อันตราย
. กรุงเทพฯ : อีเอ็กซ์พีมีเดีย.
    เลขหมู่ QA76.9 ค25ว65ม6

     หนังสือเล่มนี้นำเสนอเนื้อหาการป้องกันไวรัส เน้นเรื่องการป้องกันด้วยตัวเองก่อน โดยการแนะนำ
เพื่อให้สามารถเรียนรู้เกี่ยวกับการทำงานของไวรัสสายพันธ์ต่างๆ และยังมีการให้ทดลองเขียนสคริปต์
จำลองการทำงานของไวรัสขึ้นมา เพื่อหาวิธีป้องกันไวรัสด้วยตนเองก่อนโดยจะพึ่งพาโปรแกรมป้องกัน
ไวรัสให้น้อยที่สุด พร้อมทั้งนำเสนอเกี่ยวกับวิธีการถอดรหัสพาสเวิร์ดของ Hacker ว่ามีวิธีการ
อย่างไรบ้าง เพื่อให้ผู้อ่านสามารถนำไปใช้ปิดช่องโหว่ต่างๆ ของการใช้รหัสพาสเวิร์ด รวมถึงวิธีการ
ถอดรหัสไปใช้ยามฉุกเฉินในสถานการณ์ที่ทำให้ไม่สามารถเข้าไปใช้งานไฟล์ข้อมูลต่างๆ ที่เราเป็น
เจ้าของได้ เช่น ลืมรหัสที่ตั้งไว้หรือถูกไวรัสเข้ามาเปลี่ยนรหัส และอื่นๆ อีกมากมายที่เกี่ยวข้อง
ถ่ายทอดอย่างเป็นลำดับขั้นตอน พร้อมภาพประกอบที่เข้าใจง่าย ช่วยให้รู้เท่าทัน Hacker
ได้เป็นอย่างดี