หนังสือน่าสนใจ


โอคาวา, ริวโฮ. คิดใหญ่ = Think big. (2556) . กรุงเทพฯ : มูลนิธิศาสตร์แห่งความสุข
    ประเทศไทย. เลขหมู่ BF575 ส27อ92ค62

    เป็นหนังสือทฤษฎีความสำเร็จสำหรับคนรุ่นใหม่ เปลี่ยนสิ่งที่คอยรั้งคุณจากความสำเร็จให้เป็นพลัง
สร้างสรรค์และความมั่นใจ เนื้อหาภายในเล่มประกอบด้วย สร้างอนาคตที่สดใสเพลิดเพลินกับความสำเร็จ!
คิดใหญ่หนทางสู่ความสำเร็จ ความกล้า 100 เท่า