หนังสือน่าสนใจ


ซีลิก, ทีน่าและพรรณี ชูจิรวงศ์. วิชาความคิดที่คุ้มค่าหน่วยกิตที่สุดในโลก. (2557). กรุงเทพฯ : วีเลิร์น.
    เเลขหมู่ BF408 ซ64ว62

    เเป็นหนังสือที่ทำให้ผู้อ่านไเรียนรู้เทคนิคการคิด วิธีมองให้เห็นโอกาสตลอดจนแนวทางต่างๆ
ที่เป็นกุญแจสำคัญในการสร้างธุรกิจ เนื้อหาในเล่มประกอบด้วย ไอเดียราคาถูกไม่มี..มีแต่ฟรี! "
ทำไหมอาจารย์ถึงอยากได้สะพาน" คิดแบบทวิตเตอร์ ขโมยแบบสตีฟ จ็อบส์ เฟชบุ๊กกับกลยุทธ์
พิซซ่า 2 ถาด ปลาที่มองไม่เห็นน้ำ เปลี่ยนโต๊ะทำงานให้เป็นหอเฟล นึกถึงกะลามะพร้าว
ถังขยะที่ลึกที่สุดในโลก ตลาดนัดความล้มเหลว เป็นต้น