หนังสือน่าสนใจ


คำ นิ้ง นิ้ง.สุดท้ายที่ได้คือรอยยิ้ม. [255-]. กรุงเทพฯ : แจ่มใส. เลขหมู่ PL4209 ก17ค6ส73

    เป็นหนังสือที่ทำให้ผู้อ่านเห็นจุดที่ความฝันกับความเป็นจริงมาบรรจบกันได้ชัดเจนขึ้นแม้ว่าเรา
จะต้องพบเจอกับเรื่องราวอะไร ผ่านเหตุการณ์แบบไหน เมื่อได้อ่านหนังสือเล่มนี้จะทำให้ผู้อ่าน
ได้รับรอยยิ้มที่เต็มไปด้วยเความเข้าใจตัวเองมากขึ้น