หนังสือน่าสนใจ


วีรพร นิติประภา. (2563). โปรดโอบกอดมนุษย์ลูก. กรุงเทพฯ : แซนด์คล็อคบุ๊คส์.
    เลขหมู่ HQ 772 ว657ป944

    หนังสือเล่มนี้ช่วยให้พ่อแม่มองหาและมองเห็นบางรายละเอียดระหว่างเส้นทางการเลี้ยงดูลูก แค่บางอย่างไม่ใช่
ทั้งหมด อาจเป็นที่มาของความไร้สุข บางอย่างจะช่วยให้พ่อแม่เข้าใจและลดความคาดหวังที่มีต่อลูกมากยิ่งขึ้น
หลีกเลี่ยงทุกอย่างที่อาจทำให้ลูกกดดันและอึดอัด และปรับมาใช้ภาษาที่นุ่มนวลและอ่อนโยนต่อกัน
อย่างมากที่สุด