หนังสือน่าสนใจ


โทคิโอะ, โกะโด. (2566). เลิกเป็นคนดีแล้วจะมีความสุข. พิมพ์ครั้งที่ 28. กรุงเทพฯ : อมรินทร์ฮาวทู.
    เลขหมู่ BF 637 ป4ท92ล72

    หนังสือเล่มนี้จะช่วยให้คุณกล้าเป็นตัวเองมากขึ้นและแคร์สายตาคนอื่นน้อยลง เช่น เลิกกลัวการถูกเกลียด
เลิกเปลี่ยนตัวเองให้เข้ากับคนอื่น และเลิกเกรงใจจนเกินเหตุ เป็นต้น เลิกฝันทำสิ่งที่ไม่ชอบเพราะอยากให้
คนอื่นพอใจหันมาทำสิ่งที่ต้องการแล้วเราจะมีความสุข และสามารถใช้ชีวิตได้ง่ายมากยิ่งขึ้น