หนังสือน่าสนใจ


อะตอม. (2551). Atomic boom : อะตอมมิค บูม -- หมู่บ้านนี้เก่งภาษา. กรุงเทพฯ :
    เอ็ดดูเคชั่น ไมน์ด ไลน์ มัลติมีเดีย. เลขหมู่ PE 1137 อ635อ93

    หนังสือเล่มนี้เป็นหนังสือการ์ตูนที่ใช้คำศัพท์และประโยคภาษาอังกฤษในการเล่าเรื่อง ภายในเล่มมีเนื้อหา
เกี่ยวกับ อักษรในภาษาอังกฤษ หลักการเทียบพยัญชนะไทย หลักการเทียบสระไทย-อังกฤษ พร้อมตัวอย่าง
เพื่อประกอบความเข้าใจ ส่งเสริมการเรียนรู้ พูด อ่าน เขียน มีรูปภาพประกอบสีสันสดใส ทำให้ผู้อ่านสนุก
และเพลิดเพลินในการอ่าน