หนังสือน่าสนใจ


Escott, John. (1995). Little women. Oxford : Oxford university Press. Call No. FIC E85L58

    สุดยอดวรรณกรรมคลาสสิกของอเมริกาที่เขียนจากชีวิตจริงของผู้เขียน เมื่อพ่อต้องไปร่วมรบในสงคราม
กลางเมือง สี่สาวพี่น้องแห่งตระกูลมาร์ช จึงต้องช่วยกันดูแลแม่และบ้านให้เรียบร้อย แม้จะมีปัญหามากมาย
แต่เหตุการณ์ต่าง ๆ ก็ยิ่งทำให้สายสัมพันธ์ระหว่างพี่น้องแน่นแฟ้นขึ้น พวกเธอช่วยกันฟันฝ่าอุปสรรค
เฝ้ารอวันที่พ่อจะกลับมาจากแนวหน้าและครอบครัวได้อยู่พร้อมหน้าอีกครั้ง หนังสือเล่มนี้นอกจากให้
ข้อคิดสอนใจแล้วยังเป็นหนังสืออ่านนอกเวลาในการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษอีกด้วย