หนังสือน่าสนใจ


กอร์กี, แมกซิม. (2548). แม่ = Mother. (ศรีบูรพา, ผู้แปล). พิมพ์ครั้งที่ 6. กรุงเทพฯ :
    แพรวสำนักพิมพ์. เลขหมู่ นว ก49ม8 2548

    วรรณกรรมเรื่องนี้ว่าถูกเขียนขึ้นโดยอ้างอิงจากเหตุการณ์จริงในประวัติศาสตร์ที่เนื้อหาของวรรณกรรมนี้
ไม่เพียงแต่ถ่ายทอดวิถีชีวิตและการต่อสู้ของชนชั้นกรรมาชีพของรัสเซียเนื่องในวันแรงงานสากล
เมื่อปี ค.ศ. 1902 แต่ยังถ่ายทอดชีวิตของหญิงชราชนชั้นแรงงานที่ต้องทำงานหนักในฐานะแรงงาน
และยังถูกกดขี่ทางเพศจากสามีของเธออย่างไม่อาจหลีกเลี่ยง ทั้งการถูกทุบตีเป็นประจำจากสามี
ขี้เมาที่เอาความเจ็บแค้นที่เขามีต่อสังคมและโลกมาระบายใส่ภรรยาของเขา ดังนั้น ตลอดชีวิตของเธอ
จึงมีแต่งานหนักและความหวาดกลัวต่ออำนาจที่ครอบงำสังคมอยู่ในขณะนั้น จนกระทั่งลูกชายของ
เธอได้เข้าร่วมในการต่อสู้ทางการเมือง ชีวิตของเธอเริ่มเปลี่ยนแปลงไป เธอยืนหยัดอยู่เคียงข้างลูกชาย
ในฐานะ “แม่” ที่มีความรักอันยิ่งใหญ่ต่อลูกชาย ทำให้วิถีชีวิตของเธอเปลี่ยนไปและแตกต่างจาก
แรงงานหญิงทั่วไป เป็นวรรณกรรมที่ถ่ายทอดด้วยสำนวนภาษาที่อ่านเข้าใจง่าย น่าสนใจ และให้แง่คิด
แก่ผู้อ่านมากมาย