หนังสือน่าสนใจ


พลอย มัลลิกะมาส. (2551). ฮอกไกโด...ในวันที่หิมะละลาย. กรุงเทพฯ : วงกลม.
    เลขหมู่ DS894.22 พ45ฮ52

    ฮอกไกโด ในวันที่หิมะละลายเป็นบันทึกการเดินทางที่เต็มไปด้วยความอบอุ่นและมนต์เสน่ห์ของ
ดินแดนฮอกไกโด ประเทศญี่ปุ่น ผู้เขียนได้ถ่ายทอดประสบการ์และความรู้สึกที่ได้สัมผัส
รวมไปถึงความประทับใจในระหว่างการเดินทางผ่านเรื่องราวที่ละเอียดอ่อนลึกซึ้ง
โดยเนื้อหาภายในเล่มประกอบด้วยข้อมูล รูปถ่าย และเรื่องราวน่ารู้มากมายที่ชวนดึงดูด
ให้รู้สึกอยากไปตามรอยนักเขียน