หนังสือน่าสนใจ


โดตี, เจมส์ อาร์. (2563). เราทุกคนล้วนมีร้านเวทมนตร์อยู่ในใจ = Into the magic shop.
    กรุงเทพฯ : อมรินทร์ฮาวทู. เลขหมู่ BF410 ด93ร73 2563

    เป็นเรื่องราวที่ทรงพลังและสร้างบันดาลใจเกี่ยวกับการค้นพบความมหัศรรย์ในตัวเองและพัฒนาจิตใจ
เราทุกคนล้วนมีร้านเวทมนตร์อยู่ในใจ นำเสนอเรื่องราวการผจญภัยอันน่าทึ่งของประสาทศัลยแพทย์
คนหนึ่ง สู่ความลึกลับของจิตและสมองของมนุษย์ หนังสือเล่มนี้ทำให้เห็นว่าพวกเราทุกคนต่างมี
ร้านมายากลเล็กๆอยู่ในตัวเรา มันคือสถานที่แห่งความสงบและงดงามที่เรากลับไปได้เมื่อใด
ที่ต้องการ แค่เปิดประตู แล้วก้าวเข้าไป