หนังสือน่าสนใจ


Paul G.Stoltz,PhD. AQ พลังแห่งความสำเร็จ: Adversity quotient : turning obstacles into      opportunities. (2552). กรุงเทพฯ. บิสคิต. เลขหมู่ BF637 ส8ส35อ7 2552

          หนังสือที่ช่วยให้ผู้อื่นเรียนรู้วิธี “แปรเปลี่ยนอุปสรรค์” ให้กลายเป็นโอกาสแห่งความสำเร็จในชีวิต
ได้อย่างน่าทึ่ง สำหรับหลายๆคน ความสิ้นหวังของชีวิตเกิดขึ้นได้อย่างรวดเร็วและบ่อยครั้ง บางสิ่งควร
ได้รับแต่กลับไม่ได้รับอะไรเลยสักครั้ง อะไรคือปัจจัยสำคัญในการกำหนดเป้าหมายเรา อะไรคือพลัง
ที่ทำให้เราเข้าใกล้หรือเหินห่างจากการที่ได้เข้าใจตนเองอย่างถ่องแท้ อะไรคือสิ่งที่เปลี่ยนผลลัพธ์ของชีวิต
หนังสือเลมนี้จะช่วยทำให้ผู้อ่านสามารถควบคุมปลายทางชีวิตของตนเองได้ อีกทั้งยังช่วยให้เข้าใจ
และพัฒนาความทเยอทะยานและแรงจูงใจของผู้อ่านอย่างถาวร เพื่อนำไปสู่ชีวิตที่มีความหมายมากขึ้น
เนื้อหาภายในเล่ม ได้แก่ มุมมองใหม่แห่งความสำเร็จ ยุคแห่งวิกฤติ ศาสตร์แห่ง AQ แบบทดสอบความ
สามารถในการเผชิญและฝ่าฟันอุปสรรค การวัด AQ ของคุณและความสามารถในการปีนให้สูงขึ้น
หยุดความคิดในทางวิบัติ นิสัยนักปีนเขา