หนังสือน่าสนใจ


ชิงชิง กฤชเทียมเมฆ. เราจะเติบโตไปด้วยกัน. (2555). กรุงเทพฯ. KOOB. เลขหมู่ PL4209 ส569ร72 2555

     หนังสือเล่มนี้เป็นหนังสือของคนมีรัก และบรรกาศแห่งความรักนั้นคือรักกันอย่างที่เป็น เห็นกันในชีวิต
คิดถึงกันเสมอ และพร้อมเติบโตไปด้วยกัน ในตัวคนเรานั้นมีหลายมุมมอง บางมุมเรามีอีกคนเป็นส่วนผสม
บางมุมเราเกิดจากคนสองคนอยู่ด้วยกันทำให้ชีวิตมีสีสันเสมอ