หนังสือน่าสนใจ


ศิริวร แก้วกาญจน์. (2564). เดฟั่น. กรุงเทพฯ : ผจญภัยสำนักพิมพ์. เลขหมู่ นว ศ64ด746

    เป็นเรื่องราวของตระกูลคนเฆี่ยนเสือจากไทรบุรี ที่เดินทางสู่ชายแดนภาคใต้ของประเทศแถบทะเลอันดามัน
เมื่อครั้งบรรพบุรุษรุ่นปู่ทวดที่เริ่มตั้งรกรากบนพื้นที่ป่าอุดมสมบูรณ์ราว 112 ปีก่อน โดยเรียกชื่อชุมชนเล็ก ๆ
ตามสภาพดินฟ้าอากาศว่า ‘หมู่บ้านฝนแสนห่า’ จากรุ่นสู่รุ่นจนถึง ‘เดฟั่น’ ชั้นเหลน ที่กลายเป็น
‘หมู่บ้านกระสุนแสนห่า’ อย่างน่าหดหู่
    นวนิยายเรื่องนี้ถือเป็นการยั่วล้อประวัติศาสตร์ที่มักถูกทำให้ลืมหรือบิดเบือนจากผู้กุมอำนาจจนประวัติศาสตร์
ชำรุดแหว่งวิ่นไม่มีที่สิ้นสุดสำหรับชั้นเชิงวรรณศิลป์ นอกจากเสน่ห์แพรวพราวในรูปแบบเรื่องเล่าที่เชื่อมโยง
ประวัติศาสตร์ได้อย่างไหลลื่นแล้ว ความโดดเด่นอีกด้านดูเหมือนว่าผู้เขียนจงใจแบ่งซอยเรื่องราวเป็นบทสั้น ๆ
ตัดย่อหน้าฉับ ๆ ด้วยรูปประโยคคมคาย ภาษากระชับ ขับเน้นความเข้มข้น ฉายภาพเหตุการณ์อันเป็น
โศกนาฏกรรม และเห็นความสะเทือนใจอย่างทรงพลัง