หนังสือน่าสนใจ


ฟาสต์ฟู้ดธุรกิจ  : ปัญหาคือยาวิเศษ. (2555). กรุงเทพฯ : มติชน. เลขหมู่ HF5415 ส421

    ปัญหาคือสิ่งที่อาจทำให้หลายคนรู้สึกเหนื่อยใจ ท้อแท้กับสิ่งที่เกิดขึ้น แต่กับหนังสือเล่มนี้
หนุ่มเมืองจันท์ที่เป็นผู้เขียน อยากลองชวนให้มองคำว่าปัญหาในมุมใหม่ที่อยู่ในแง่บวก ที่อาจจะ
เป็นสิ่งที่ทำให้เกิดแรงกระตุ้นในการคิด ธุรกิจหลากหลายธุรกิจที่เกิดจากการแก้ไขปัญหาของ
ผู้บริโภคจนให้เกิดความประสบความเร็จระดับสูง นวัตกรรมมากมายที่คิดค้นมาจากการเกิดปัญหา
การทำงานที่เห็นว่ารายได้ดีต้องแลกมากับสิ่งที่เกิดขึ้นอะไรบ้าง ปัญหาที่อยู่ทุกที่แต่ใครจะเลือก
มองปัญหาในมุมมองไหน