หนังสือน่าสนใจ


สราวุธ เฮ้งสวัสดิ์. ; นิ้วกลม. อาจารย์ในร้านคุกกี้. พิมพ์ครั้งที่ 19. กรุงเทพฯ : มติชน
    เลขหมู่ PL4209 ส459อ62 2556.

    หนังสือที่นำเสนอเคล็ดวิชาแห่งความสุขและแรงบันดาลใจแกล้มกำลังใจอุ่นๆ จำนวน 39 เคล็ดลับ
เช่น แม่ของเพื่อน เอลวิส โจว หูฟัง เพะชะคุชะ เข็มกับไม้จิ้มฟัน ชายเข็นรถที่เยาวราช
นักร้องนำกับศูนย์หน้า โฆษณาฮอนด้า ยูเซียน โบลท์ แบบฝึกหัดเก่าจากคนที่เคยรัก
เพื่อนโคลัมเบียกับพี่จุ้ย วันพุธ ต่อเวลาพิเศษ เด็ก แสตมป์ รายการจ่ายตลาด หลุมรักฯลฯ