หนังสือน่าสนใจ


ศิริวร แก้วกาญจน์.ประเทศในเขาวงกตและบริบทอื่น ๆ. กรุงเทพฯ : ผจญภัย.เลขหมู่ PL4209 ศ64ป488

    กวีนิพนธ์ที่มีเนื้อหาว่าด้วยสังคม การเมือง เหตุการณ์ความรุนแรง ปัญหาความขัดแย้งทางความคิด
ความเชื่อ ปัญหาเหลื่อมล้ำ เนื้อหาภายในเล่มประกอบด้วย
    ภาค 1 ต่อที่ทางโลกกว้างไกล เช่นลูกเอ๋ย, ฟ้าค่ำนี้อาจสีเศร้า ครั้งหนึ่งมีนกน้อยแต้มรอยฟ้า ตุ๊กตา
เจ้าหมูป่า เจ้าหมาน้อย สมาน แค่พริกเปลี่ยนมุมมอง ฯลฯ
    ภาค 2 ในบ่วงแร้วและแนวรบ เช่น ทบทวน (1) ทบทวน (2) ในบ่วงแร้วและแนวรบ
บนบรรทัดความขัดแย้ง (1) บนบรรทัดความขัดแย้ง (2) ฯลฯ
    ภาค 3 ขอบฟ้าอนาคต เช่น มีใครต่อใครมากมายภายในเรา ระหว่างการระบาด เรายังอยู่ในนั้น
ในหมอกฝนวนเวียน ความฝันบนถนนราชดำเนิน ฯลฯ
    ภาคพิเศษ ประวัติศาสตร์กำลังเดินทาง เช่น ระหว่างรอถ้อยคำเรียงตัว เคลื่อนย้ายอนาคตไว้ในกูเกิล
มหาสมุทรหยดหนึ่ง ปลาประหลาด เชลฟี่กับปัตานี ชั่วโมงเร่งด่วนฯลฯ