หนังสือน่าสนใจ


วัฒน์ ยวงแก้ว. (2564). ดำดิ่งสู่เบื้องบน. กรุงเทพฯ: ผจญภัยสำนักพิมพ์. เลขหมู่ นว ว633ด632

    นวนิยายชื่อแปลกที่โดดเด่นและสดใหม่ทั้งด้านเนื้อหาและกลวิธีการนำเสนอ ดำดิ่งสู่เบื้องบน เล่าเรื่องราว
การทับซ้อนแห่ง ‘ตัวตน’ ของตัวละครที่อุดมไปด้วยความประหลาดพิสดารผ่านน้ำเสียงอันหลากหลาย
ใช้กลเม็ดการประพันธ์แบบสหบท แบ่งเรื่องราวแต่ละบทออกเป็น 3 ส่วนเรียงขนานกันอย่างชวนพินิจ
เทียบเคียง
    ส่วนแรก ‘ตัวตน’ เล่าเรื่องราวของชายหนุ่มที่ย้ายเข้ามาอาศัย ณ หอพักย่านมหาวิทยาลัย และได้ผูกสัมพันธ์
กับสตรีและเด็กชายที่ใต้ชายคาเดียวกันจนเกิดเป็น ‘ครอบครัว’ ในความหมายใหม่
    ส่วนที่สอง ‘เวลา’ ย้อนเล่าประวัติศาสตร์แห่งถิ่นที่บรรพบุรุษท่ามกลางสวนยางพาราของเด็กหนุ่มวัย 12 ปี ที่อาศัยอยู่กับบิดาและแม่เลี้ยง สืบทอดสายเลือดแห่งตราบาปและความวิปริตอาฆาตแค้นที่ย้อนไปถึงสมัย
พุทธกาล
    ส่วนสุดท้าย ‘ที่อาศัย’ กับภาพหลอนของตึกแถวร้างสองฝั่งข้าง กับผู้อยู่อาศัยนิรนาม ตามคำถ่ายทอด
ของตัวละคร ‘ผู้เล่าเรื่อง’ บรรยายถึงพฤติกรรมสยองขวัญอันไร้ชีวิตและปราศจากคำอธิบายของ
สมาชิกในแต่ละคูหา