หนังสือน่าสนใจ


ปาลิตา ผลประดับเพ็ชร์. จนกว่าโลกจะโอบกอดเราเอาไว้. พิมพ์ครั้งที่ 2. (2565). กรุงเทพฯ :
    ผจญภัย. เลขหมู่ PL4209 ป64จ32 2565

    บทกวีที่เกิดขึ้นในยุคสมัยแห่งการแพร่พันธุ์ครั้งประวัติศาสตร์ ซึ่งเป็นห้วงแวลาที่ใครหลายคน
ปราถนาการโอบกอดเพื่อบรรเทาความเจ็บปวด ความป่วยไข้ทั้งปวง เนื้อหาภายในเล่มประกอบด้วย
    ภาคหนึ่ง Pandemic : ยุคสมัยแห่งการแพร่พันธุ์ เช่น บทสนทนาอันแปลกต่างฯ
ผู้โดยสารที่รัก นาฏกรรามเสมือนจริง? อย่ามองไปทางนั้น โรคระบาดฯลฯ
    ภาคสอง Romanticize : เราจะทำให้ทุกอย่างโรแมนติก เช่น ดูความสามัญตรงนั้นสิ
ความเจริญอันเชื่องช้าช่างน่ารัก ความแร้นแค้นแสนโรแมนติก? ฉันถนอมเอาไว้ให้เธอแล้ว
ในนามของความหวังดี ฯลฯ
    ภาคสาม : จนกว่าโลกจะโอบกอดเราไว้ เช่น ลำเลียงมาในลำเรือ ใครเห็นดวงตาของหนูบ้าง
เพื่อจะป่าวประกาศให้โลกรู้ นะยามต่างๆ วันพรุ่งนี้ราคาของอ้อมแจนฯลฯ
    ภาคสี่ : ไปสู่อ้อมกอดอันเป็นนิรันดร์ เช่น ยังเฝ้าฝันอันใดในอันธการ เราต่างคือผู้พเนจร
ขอให้บ้านได้โอบกอดลูกเอาไว้ ก่อนการเดินทางครั้งต่อไป ดำเนินทรายฯลฯ