หนังสือน่าสนใจ


บุตโต, เบนาซีร์. อัตชีวประวัติ เบนาซีร์ บุตโต หญิงแกร่งแห่งตะวันออก. (2551). กรุงเทพฯ : 6 ตุลารำลึก
     เลขหมู่ DS385 บ733อ632

     เป็นหนังสือที่นำเสนอเรื่องเกี่ยวกับอัตชีวประวัติ เบนาซีร์ บุตโต ซึ่งผู้หญิงคนแรกที่ดำรงตำแหน่ง
นายกรัฐมนตรีของปากีสถาน ผู้เขียนได้ถ่ายทอดเหตุการณ์ที่เธอประสบมา ได้รับรู้รสชาติ ได้ตอบโต้
กับสถานการณ์ ซึ่งไม่ได้เป็นการศึกษาประเทศปากีสถานในด้านลึกแต่เป็นการดูการเลี่ยนแปลงสังคม
จากประชาธิปไตยไปสู่สังคมเผด็จการ เธอต่อสู้เพื่อระบอบประชาธิปไตยอย่างองอาจและงดงาม
โดยเนื้อหาภายในเล่มได้นำเสนอเรื่องราวตามเหตุการณ์แบ่งออกเป็น 3 ช่วงได้แก่
     วันที่ 4 เมษายน 2522 เป็นเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับการประหารชีวิตคุณพ่อ
     ปีแห่งการถูกคุมขัง 2520-2527 ประกอบด้วยเรื่อง ถูกกักกันบริเวณในบ้านตนเอง มุมสะท้อนจากอัลมูร์
ตาซา ลิ้มรสชาติแห่งประชาธิปไตยเป็นครั้งแรก ภาพสะท้อนจากอัลมูร์ตาซา ความประทับใจที่
ออกซ์ฟอร์ด ภาพสะท้อนจากอัลมูร์ตาซา การพิจารณาคดีลอบฆ่าที่คุณพ่อตกเป็นจำเลย ถูกขังเดี่ยว
ที่เรือนจำซุกคูร์ หลายปีที่ต้องอยู่นอกประเทศ แต่งงานที่บ้านคุณพ่อ ความหวังแห่งประชาธิปไตย
รอบใหม่ เป็นต้น
     สิงหาคม 2531 เป็นบทส่งท้ายและบทบรรณาธิการ