หนังสือน่าสนใจ


มานพ ถนอมศรี. ผู้หญิงของโลก. (2543) .กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์สิปประภา . เลขหมู่ HQ1123 ม63ผ75

     หนังสือรวบรวมชีวประวัติของผู้หญิงที่ยิ่งใหญ่ในอดีต ทั้งในด้านร้ายและด้านดี ให้สาระความรู้และ ความบันเทิง ทำให้ได้เรียนรู้ประสบการณ์ในอดีตของแต่ละบุคคลส่งผลมาสู่การสร้างปรัชญาและ
วิธีดำเนินชีวิตของแต่่ละบุคคลจนก้าวสู่ความเป็นผู้หญิงของโลก ประกอบด้วย "อลิซาเบธ" 3 ราชินี
(อังกฤษ) สมเด็จพระนางเจ้าอลิซาเบธ สตรีผู้สง่างาม (อังกฤษ) ราชีนีนูร์ ขวัญพระทัยกษัตริย์ฮุสเซน
(จอร์แดน) มารี อังตัวเนต พระนางผู้ตกเป็นเหยื่อกิโยติน (ฝรั่งเศส) พระราชชายา เจ้าดารารัศมี
เสด็จเชียงใหม่เพื่อต่อต้านอังกฤษ (ไทย) เจ้าหญิงไดอาน่า ผู้ที่ตกเป็นเหยื่อ (อังกฤษ) มาร์กาเร็ต
ทรูได ไดอาน่าแห่งแวนคูเวอร์ (แคนาดา) แม่ชีเทเรซา แม่พระของชาวโลก (มาชีโตเนีย) เจียงชิง
สตรีผู้ย่ำรอยเท้าซูสีไทเฮา (จีน) มากาเร็ต เท็ตเชอร์ นางสิงห์แห่งยุโรบ (อังกฤษ) ออง ซาน ซู จี
ผู้เมินตำแหน่งประธานธิบดี (พม่า) ฯลฯ