หนังสือน่าสนใจ


นทธี ศศิวิมล. (2562). เกิดในฤดูหนาวที่แดดส่องถึง. กรุงเทพฯ: แพรวสำนักพิมพ์.
     เลขหมู่ นว น33ก78 2565

     นวนิยายที่ว่าด้วยการเกิดขึ้นของเหตุการณ์ในซีกโลกหนึ่งที่อาจมิได้เกี่ยวข้องกับแต่ละเหตุการณ์ในอีกซีกโลก ทว่ามันคือความทรงจำร่วมของช่วงเวลาที่ผู้คนบนโลกมีการรับรู้ร่วมกัน
     ความสัมพันธ์ของผู้คนกลุ่มหนึ่ง ครอบครัวหนึ่ง หรือคนคู่หนึ่ง แน่นอนว่ายอมมิใช่เรื่องราวเดียวกัน
แต่นั่นก็คือ “ความสัมพันธ์” ที่หากผู้ใดมีโอกาสได้มองย้อนกลับไปในความสัมพันธ์ของตนเอง
ความทรงจําของแต่ละช่วงเวลาย่อมมีรสชาติไม่เหมือนกัน และเมื่อความทรงจำนั้นถูกนำเสนอออกมา
เป็นนวนิยายเล่มหนึ่ง แน่นอนวามันคือความทรงจำที่ถูกกะเทาะเปลือก เปิดเปลือย และบางทีภายใต้
ตัวหนังสือเหล่านั้น อาจเป็นการเยียวยาบาดแผลบางอย่างของผู้เขียน ไปพร้อม ๆ กับการกระตุ้น
สัญชาตญาณการหลุดพ้นไปจากเงื่อนไขของการใช้ชีวิตในรูปแบบเดิม ๆ
     เกิดในฤดูหนาวที่แดดส่องถึง เป็นนวนิยายที่มีกลวิธีเล่าเรื่องสะอาด ไม่ซับซ้อน แต่โดดเด่นและมีเสน่ห์
ด้วยการนําเรื่องเล่าสองเรื่องมาผูกโยงให้ดำเนินเรื่องขนานกันไป โดยให้เรื่องหนึ่งดำเนินไปข้างหน้าแบบ
การก้าวย่างไปสู่แสงสว่างแห่งอนาคต ส่วนอีกเรื่องหนึ่งเป็นการเล่าเรื่องจากความทรงจำที่ย้อนกลับไป
ในอดีตอันเจ็บปวด มีการนำเสนอเรื่องความรัก ความสัมพันธ์ ความทุกข์ระทม ความแตกต่างทางชนชั้น
ผ่านตัวหนังสือที่เต็มไปด้วยอารมณ์ ความรู้สึก และปมของความปรารถนาที่ซุกอยู่ภายใต้จิตใต้สำนึก