หนังสือน่าสนใจ


บัณฑิต นิจถาวร.ฝ่าวิกฤตเศรษฐกิจโลก. (2558) . กรุงเทพฯ : โพสต์ พับลิชชิง. เลขหมู่ HB3711 บ63ฝ65.

    หนังสือรวมบทความเกี่ยวกับเศรษฐกิจโลก ทั้งในแง่เศรษฐกิจโลกที่มีอยู่และการแก้ปัญหา เนื้อหาภายในเล่ม
ประกอบด้วยเนื้อหาที่น่าสนใจ เช่น ทำไมเศรษฐกิจโลกฟื้นตัวช้าแต่หุ้นขึ้น จากจนเป็นรวย : เมื่ออำนาจใน
เศรษฐกิจโลกเปลี่ยน 70 ปี : ระบบการเงินโลกไปทางไหนต่อ เมื่อไหร่ธนาคารกลางสหรัฐจะขึ้นดอกเบี้ย
โจทย์ที่ยากของธนาคารกลางทั่วโลก ยุโรบกับภาวะฟองสบู่เอเชีย ความไม่สมดุลปัญหาหนี้และความเสี่ยง
ต่อวิกฤตฯลฯ