สื่อโสตทัศน์น่าสนใจ


The Andromeda Strain แอนโดรเมด้า สงครามสยบไวรัสล้างโลก. Bangkok: Catalyst Alliance,
      2008. Call No. DVDE A537

      เป็นเรื่องของเหตุการณ์วิกฤติบนโลกที่มีสาเหตุมาจากยานสำรวจอวกาศที่เดินทางกลับลงมาบนโลก
พร้อมเชื้อโรคร้ายแรงจากอวกาศ ทำให้เกิดโรคระบาดร้ายแรง แต่ก็มีคนบางคน คือ เด็กทารกและ
คนขี้เมาที่ไวรัส ไม่สามารถทำอะไรได้ นักวิทยาศาสตร์กลุ่มหนึ่งถูกเรียกตัวเข้าร่วมโครงการลับอย่าง
เร่งด่วน เพื่อรับมือกับมัน เมื่อดาวเทียมของกองทัพตกลงในเมืองเล็กๆ ทำให้เชื้อโรคร้ายแรงแพร่กระจาย
ออกไปคร่าชีวิตคนทั้งเมือง แต่ยังมีผู้รอดเหลือแค่ 2 คนเท่านั้น ทหารได้ปิดล้อมเมืองและส่งทีม
นักวิทยาศาสตร์เข้าไปช่วยเหลือภายใต้รหัสนาม “แอนโดรเมดร้า”