สื่อโสตทัศน์น่าสนใจ


Silence. Hollywood, California: Paramount Pictures, c2016. Call no. DVDE S44

       ภาพยนตร์ที่ดัดแปลงมาจากนวนิยายชื่อเดียวกันของนักเขียนชาวญี่ปุ่น ชูซากุ เอ็นโดะ (Shusaku Endo)
ว่าด้วยเรื่องราวของพระคาทอลิกคณะเยซูอิตชาวโปรตุเกสสองคนที่เผชิญกับความโหดร้ายของคนท้องถิ่น
ขณะเดินทางไปยังญี่ปุ่นเพื่อเผยแพร่ศาสนา