ภาพกิจกรรม


รับมอบประกาศนียบัตร "กิจกรรมชดเชยคาร์บอนประเภทบุคคล"


    นางนฤมล พฤษศิลป์ รองผู้อำนวยการฝ่ายเทคนิคและบริการ สำนักหอสมุด และคณะ เป็นตัวแทนสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยรังสิตเข้ารับมอบประกาศนียบัตร "กิจกรรมชดเชยคาร์บอนประเภทบุคคล" ในงานพิธีมอบประกาศนียบัตรงาน "ร้อยดวงใจ ร่วมใจลดโลกร้อน" ประจำปี 2563 ได้รับเกียรติจาก นายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นประธานในพิธีมอบรางวัล เมื่อวันพุธที่ 16 กันยายน 2563 ณ ห้องเมย์แฟร์แกรนด์บอลรูม ชั้น 11 โรงแรมเดอะเบอร์เคลีย์ ประตูน้ำ กรุงเทพฯ