สื่อโสตทัศน์น่าสนใจ


Doomsday ห่าล้างโลก. Universal City, Calif.: Universal Studio, 2008.
      Call No. DVDE D656

       เมื่อไวรัสร้ายระบาดสร้างความหวาดผวาและวุ่นวาย เจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจของประเทศจึงสั่งกักกันพื้นที่
แพร่ระบาดอย่างเข้มงวด กำแพงที่สร้างขึ้นเพื่อกักกันสามารถป้องกันการระบาดของไวรัสร้ายมาได้
ถึง 30 ปี จนกระทั่ง “ไวรัสรีปเปอร์” กลับมาปรากฏตัวอีกครั้งอย่างรุนแรงในเมืองใหญ่ กลุ่มสุดยอด
หัวกะทิของผู้เชี่ยวชาญถูกส่งเข้าไปภายในพื้นที่กักกันอย่างเร่งด่วน เพื่อหาหนทางการรักษาคนที่อยู่
ในพื้นที่ซึ่งถูกปิดกั้นจากโลกภายนอก ต้องต่อสู้กับสภาพภูมิประเทศที่เหมือนกับฝันร้ายได้กลายเป็นจริง