สื่อโสตทัศน์น่าสนใจ


The Day I Became a Woman = ผู้หญิงที่โลกต้องรู้จัก. [s.l.] : [s.n.], c2000. Call No. DVDE D3953

       เรื่องราวชีวิตของผู้หญิงภายใต้ฮิญาบสีเข้มขรึมในประเทศอิหร่าน ประเทศที่ผู้หญิงถูกจำกัดสิทธิ
ในหลายๆ ด้าน ผ่านตัวละคร 3 ช่วงอายุ ได้แก่ “ฮาฟวา” เด็กผู้หญิงที่จะต้องบอกลาเพื่อนๆ ที่เคยวิ่งเล่น
ด้วยกันในวันที่เธอจะอายุครบ 9 ขวบ “ฮาอู” หญิงสาวกับการแข่งขันจักรยานรายการประหลาด ที่ผู้เข้า
แข่งขันทุกคนล้วนเป็นผู้หญิงที่แต่งตัวด้วยชุดผ้าคลุมหน้าสีดำ โดยตลอดระยะทางการแข่งขันพวกเธอ
ต้องเจออุปสรรคมากมาย ซึ่งท้ายที่สุดแม้ว่าจะผ่านอุปสรรคมาได้ พวกเธอก็ยังคงต้องแข่งขันกันต่อ
และ “ฮูรา” หญิงชรากับสมบัติสุดท้าย ซึ่งในช่วงวัยสุดท้ายของหญิงชรา เธอได้ใช้ชีวิตอิสระด้วยการซื้อ
ทุกสิ่งทุกอย่างที่เธออยากได้ชั่วชีวิต และรวบรวมมันเอาไว้เพื่อที่จะตรียมนำมันเอาไปด้วยในวันที่เธอตาย