สื่อโสตทัศน์น่าสนใจ


Bratz. Bangkok : Pacific Marketing and Entertainment Group, c2007. เลขหมู่ DVDE B729

       กลุ่ม 4 สาว เพื่อนซี้ตลอดกาลได้สัญญาร่วมกันไว้ว่าจะอยู่ด้วยกันตลอดไป แต่แล้ว เมื่อทั้งหมด
ได้เข้าเรียนที่โรงเรียนมัธยม พวกเธอก็ถูกแก๊งในโรงเรียนและอาจารย์ใหญ่ของโรงเรียนจับแยก
ออกจากกัน จนทำให้สาวๆ ต้องพลาดโอกาสที่จะตามหาความฝันร่วมกัน แต่ไม่นาน ทั้งหมดก็ได้
ค้นพบว่า พวกเธอยังสามารถไล่ตามความปรารถนาในใจไปพร้อมๆ กันกับเพื่อนๆ ได้ พวกเธอจึง
รวมตัวกันเพื่อทำลายอุปสรรคทั้งหลายให้หายไปชั่วกาลด้วยการใช้บทเพลง การเต้นรำ และ.
แน่นอนสิ่งที่ขาดไม่ได้คือเแฟชั่น ทั้ง 4 สาวพร้อมที่จะสอนให้ทุกคนในโรงเรียนได้รู้ถึงความหมาย
ที่แท้จริงของพลัง ความจริงใจ และสิ่งที่สำคัญที่สุดของคำว่ามิตรภาพ