แนะนำหนังสือมุม สสส.


สาธิก ธนะทักษ์. (2557). ฟิตง่ายๆ ทำได้ที่บ้าน. พิมพ์ครั้งที่ 2. กรุงเทพฯ : มติชน.
     เลขหมู่ QT255 ส63ฟ63 2557

    หากคิดว่าการออกกำลังกายเป็นเป็นเรื่องที่ยุ่งยากหรือต้องรอให้มีเวลาก่อน หนังสือเล่มนี้จะชวนให้คุณ
หันกลับมาคิดว่า "ออกกำลังกายคือเรื่องง่ายๆ" และสามารถทำได้เลยที่บ้าน ซึ่งในเล่มได้อธิบายให้เรา
เข้าใจถึงหลักการออกกำลังกายอย่างแท้จริงว่าไม่ใช่เรื่องที่ยุ่งยาก และสามารถทำได้ด้วยตัวเอง
เช่น สุดยอดท่าแพลงก์ป้องกันพุงป่อง ออกกำลังกาย 3 หมู่ กินเท่ากันทำไมอ้วนไม่เท่ากัน? หลักการกิน
ให้ฟิตแอนด์เฟิร์ม รวมโปรแกรมการออกกำลังกายง่ายๆ ทำได้ที่บ้าน เนรมิตซิกซ์แพ็กด้วยการวิ่ง ถึง
เวลาแล้วที่คุณจะมาฟิตร่างกายให้หล่อ สวย มีสุขภาพดีด้วยตัวเอง