แนะนำหนังสือมุม สสส.


สาธิก ธนะทักษ์ (2557). ฟิตง่ายๆ ทำได้ที่บ้าน. พิมพ์ครั้งที่ 2. กรุงเทพฯ : มติชน.
    เลขหมู่ QT255 ส63ฟ63 2557

    หนังสือสุขภาพฉบับอ่านง่าย ที่จะตอบโจทย์ทุกข้ออ้างของการไม่ออกกำลังกาย เนื้อหาในเล่มถูกย่อยให้
เข้าใจง่าย และทำได้จริง ให้ความสำคัญกับการอธิบายให้ผู้อ่านเข้าใจ วิธีปรับใช้กับชีวิตประจำวัน
เป็นการเสริมสร้างทัศนคติในการดูแลสุขภาพอย่างถูกต้อง ที่จะเริ่มสวยหล่อ หุ่นเฟิร์มได้ง่าย ๆ ด้วยเคล็ดลับ
จากหนังสือเล่มนี้ เช่น พุงสามชั้นคืออะไร คุณเข้าใจคำว่า ”เฟิร์ม” มากแค่ไหน กินเท่ากัน ไม่อ้วนเท่ากัน
ออกกำลังกาย 3 หมู่ ท่าแพลงก์ป้องกันพุงป่อง หลักการกินให้ฟิตแอนด์เฟิร์ม