แนะนำหนังสือมุม สสส.


เบญจามณี คำเมือง. ( 2557). รูปร่างสวยด้วยโยคะภายใน 30 วัน. พิมพ์ครั้งที่ 52.กรุงเทพฯ :
    อมรินทร์สุขภาพ. เลขหมู่ QT255 บ722ร73 2557

    หนังสือที่จัดพิมพ์ขึ้นโดยรวบรวมท่าโยคะพื้นฐานที่ได้คัดเลือกแล้วว่าผู้อ่านทุกคนสามารถฝึกฝนได้
และมีผลต่อการกระชับกล้ามเนื้อ ลดสัดส่วน รวมถึงลดน้ำหนัก มาจัดเป็นโปรแกรม 30 วัน โดย
ฝึกวันละ 8 ท่า ซึ่งเนื้อหาภายในเล่มประกอบด้วย เหตุใดโยคะจึงลดความอ้วนได้ เหตุใดโยคะจึงทำ
ให้ดูอ่อนเยาว์กว่าอายุ เหตุใดโยคะจึงทำให้สวยงามได้ทั้งเรือนร่าง ท่าบริหารเพื่อรูปร่างสวยภายใน
30 วัน โปรแกรมรูปร่างสวยด้วยโยคะภายใน 30 วัน และอาหารเพื่อสุขภาพภายในหนึ่งสัปดาห์