แนะนำหนังสือมุม สสส.


สง่า ดามาพงษ์. (2555). กินถูก สุขสง่า. กรุงเทพฯ : พีเพิลมีเดีย. เลขหมู่ QT 235 ส26ก63.

    หนังสือเล่มนี้บอกถึงวิถี การกิน การอยู่อย่างไรไม่ให้เกิดโรคสำหรับหนุ่มสาววัยทำงาน และผู้บริหาร
ที่คิดว่าไม่มีเวลาออกกำลังกาย เป็นวิธีปฏิบัติที่เรียบง่าย ที่ใครๆสามารถทำได้ และยังสอดแทรกสาระ
ความรู้ การกินอย่างสุขภาพและถูกต้องตามหลักโภชนาการ การจัดการตัวเองเพื่อไม่ให้เกิดภาวะ
โภชนาการเกิน การจัดการให้ได้มีการเผาผลาญพลังงานส่วนเกินของอาหารในแต่ละมื้อลงให้มากพอ
เพราะประโยชน์ของการกินไม่ใช่เพียงเพราะให้มีสุขภาพดี แต่ให้เกิดความสุขและเพิ่มความสง่างาม
ให้ตนเองด้วย