ทรัพยากร


สถิติจำนวนทรัพยากรที่สำนักหอสมุด ลงรายการจัดหมวดหมู่และให้บริการแก่ผู้ใช้


ทรัพยากรที่ออกให้บริการ ประจำปีการศึกษา 2561 ดูรายระเอียด
ทรัพยากรที่ออกให้บริการ ประจำปีการศึกษา 2560 ดูรายระเอียด
ทรัพยากรที่ออกให้บริการ ประจำปีการศึกษา 2559 ดูรายระเอียด
ทรัพยากรที่ออกให้บริการ ประจำปีการศึกษา 2558 ดูรายระเอียด
ทรัพยากรที่ออกให้บริการ ประจำปีการศึกษา 2557 ดูรายระเอียด