เอกสารประกอบการอบรมโปรแกรม Turnitin


คู่มือการใช้ Turnitin ฉบับย่อสำหรับอาจารย์ผู้สอน ดูรายระเอียด
คู่มือการใช้ Turnitin ฉบับย่อสำหรับนักศึกษา ดูรายระเอียด