ตอบคำถามออนไลน์

    สำนักหอสมุดยินดีต้อนรับสู่การสอบถามข้อมูลผ่านระบบออนไลน์ ผู้ใช้บริการสามารถติดต่อสอบถาม
    ผ่านระบบออนไลน์ผ่านช่องทางดังต่อไปนี้
    สนทนาผ่าน gmail : libraryrsu@gmail.com
    สนทนาผ่าน facebook : https://www.facebook.com/rsulibrary