ทรัพยากรที่ถูกยืม


สถิติจำนวนทรัพยากรที่ยืมหนังสือ และสื่อโสตทัศน์


ทรัพยากรที่ถูกยืม ประจำปีการศึกษา 2562 ดูรายระเอียด
ทรัพยากรที่ถูกยืม ประจำปีการศึกษา 2561 ดูรายระเอียด
ทรัพยากรที่ถูกยืม ประจำปีการศึกษา 2560 ดูรายระเอียด
ทรัพยากรที่ถูกยืม ประจำปีการศึกษา 2559 ดูรายระเอียด
ทรัพยากรที่ถูกยืม ประจำปีการศึกษา 2558 ดูรายระเอียด
ทรัพยากรที่ถูกยืม ประจำปีการศึกษา 2557 ดูรายระเอียด