สืบค้นฐานข้อมูลออนไลน์


สถิติการสืบค้นข้อมูลผ่านฐานข้อมูลออนไลน์ที่สำนักหอสมุดบอกรับ


สืบค้นฐานข้อมูลออนไลน์ ประจำปีการศึกษา 2562 ดูรายระเอียด
สืบค้นฐานข้อมูลออนไลน์ ประจำปีการศึกษา 2561 ดูรายระเอียด
สืบค้นฐานข้อมูลออนไลน์ ประจำปีการศึกษา 2560 ดูรายระเอียด
สืบค้นฐานข้อมูลออนไลน์ ประจำปีการศึกษา 2559 ดูรายระเอียด