ตอบคำถามผ่านอีเมล์

    สำนักหอสมุดยินดีต้อนรับสู่การบริการตอบคำถามผ่านอีเมล์ ผู้ใช้บริการสามารถสอบถามข้อมูล
หรือส่งข้อร้องเรียนได้ที่ email : library.rsu.ac.th