หนังสือน่าสนใจ


เผ่าทอง ทองเจือ. พาชิมอาหารอร่อยตามรอยตำนานเก่าเล่าเรื่องจีนในไทย. (2558). กรุงเทพฯ :
    บริษัท สยาม เอ็ม แอนดื บี พับบิชชิ่ง จำกัด. เลขหมู่ TX945 ผ83พ62

    เป็นบันทึกเรื่องราวของอาหารจีนสกุลต่างๆ เนื้อหาภายในเล่มเริ่มจากประวัติศาสตร์จีน ความสัมพันธ์
ไทย-จีน ในยุคสมัยต่างๆ การอพยพตั้งถิ่นฐานและการผสานสายเลือด อิทธิพลทางศิลปวัฒนธรรม
และสัมพันธ์สภาพทางด้านจิตใจ วัฒนธรรมด้านอาหาร การเงิน และชีวิตของชาวจีนในกลุ่มภาษาและ
สกุลอาหารต่างๆ อิ่มอร่อยอาหารจีนกวางตุ้ง อิ่มอร่อยอาหารจีนแต้จิ๋ว อิ่มอร่อยอาหารจีนไหหลำ
อิ่มอร่อยอาหารจีนแดง อิ่มอร่อยอาหารจีนเสฉวน อิ่มอร่อยอาหารจีนผสมผสาน จับจ่ายใส้สอยในเยาวราช