ขอเชิญส่งคลิปวีดีโอเข้าประกวด


ขอเชิญส่งคลิปวีดีโอเข้าประกวด ในหัวข้อ "รักษ์โลก รักษ์ห้องสมุด"

            คนรักษ์โลกตัวจริงไม่ควรพลาด มาเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยห้องสมุดประหยัดพลังงานและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
โดยการส่งคลิปวีดิโอเข้าร่วมประกวดในหัวข้อ “รักษ์โลก รักษ์ห้องสมุด” ที่เป็นการนำเสนอแนวคิด
เกี่ยวกับการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมภายในห้องสมุด ใครมีแนวคิดดีๆ แนวคิดเด็ดๆ อย่าเก็บไว้คนเดียวนะคะ