หนังสือน่าสนใจ


ศิวกานท์ ปทุมสูติ. (2562). ด้วยก้าวของเราเอง. กรุงเทพฯ: แพรวสำนักพิมพ์. เลขหมู่ PL4209 ศ64ด54

    เป็นผลงานกวีนิพนธ์ของ ธมกร ซึ่งเป็นนามปากกาของ ศิวกานท์ ปทุมสูติ กวีผู้มีผลงานกวีนิพนธ์จำนวนมาก
และได้รับการยอมรับจากนักอ่านอย่างสูง ด้วยก้าวของเราเอง เป็นการเฝ้ามองผู้คนตัวเล็กๆ หรือปรากฏการณ์
ทางสังคมต่างๆ รอบตัวกวี ที่อาจมิได้เป็นเรื่องยิ่งใหญ่แต่อย่างใด ทว่าด้วยสายตาที่มองทะลุอย่างผู้ที่ผ่าน
เรื่องราวชีวิตมาอย่างยาวนาน ความคิดอ่านของกวีก็ยังคงไว้ซึ่งความลึกซึ้งคมคาย ฉายมุมมองเล็กๆ
ที่หลายคนอาจมองข้ามได้ ในลักษณะของคนช่างสังเกตช่างคิด
    จุดเด่นในงานกวีของ ‘ธมกร’ คือ การใช้ภาษาที่ฟังดูคล้ายการชวนสนทนาอย่างน่าฟัง หลายๆ บทก็แต่ง
ออกมาเป็นการพูดคุยของตัวละครคล้ายบทละคร สร้างความมีชีวิตชีวาด้วยภาษาพูดที่จัดลงฉันทลักษณ์
ได้อย่างงดงาม
    หนังสือแบ่งออกเป็น 4 ภาค นำเสนอด้วยกลวิธีของโคลงฉันท์กาพย์กลอนและกลอนเปล่า
จำนวน 129 สำนวนเรื่อง เนื้อเรื่องสะท้อนภาพสังคมและชีวิตยุคโซเชียลมีเดียในมิติที่ลึกซึ้งภายใต้แก่นแกนปรัชญา