หนังสือน่าสนใจ


คิม, ซารา. ยิ่งเดิน ยิ่งผอม ยิ่งสุขภาพดี. (2559). กรุงเทพฯ : อมรินทร์เฮลท์. เลขหมู่ WB327 ค64ย627

    เป็นหนังสือที่นำเสนอโปรแกรมเดินลดความอ้วน ที่เหมาะกับทุกเพศทุกวัย เนื้อหาภายในเล่มมี 4 ตอนคือ
ตอนที่ 1 ทำไมต้องลดความอ้วนด้วยการเดิน สิ่งที่ต้องรู้ก่อนเดินออกกำลังกาย ตอนที่ 2 เรียนรู้ตั้งแต่
ท่าพื้นฐาน การเตรียมตัวและพื้นฐานการเดินออกกำลังกาย ตอนที่ 3 มาเริ่มกันเลยดีไหม โปรแกรม
เดินลดความอ้วน 8 สัปดาห์ และตอนที่ 4 ต้องกินอย่างไร อาหารที่ช่วยให้ลดความอ้วนสำเร็จ